DIT KAN IK

In 20 jaar werkervaring heb ik verschillende functies vervuld binnen de zorg en het sociale domein. Functies die allemaal een bijdrage hebben geleverd aan wie ik nu ben, wat ik kan en waar ik nu sta.

2016-heden
Adviseur en projectleider in zorg en sociaal domein
2014-2016
Senior Consultant, Opera consultancy & implementatie
2013-2014
Strategisch adviseur, Robuust
2012-2013
Freelance opdrachten, De Wever (ouderenzorg)
2007-2013
Adviseur eerstelijns zorg, Rose-Phoenix
2004-2006
Trainer en adviseur in de sectoren zorg en onderwijs in Indonesië, VSO
2000-2004
Consulent medezeggenschap en participatie, Stichting Landelijke Patiënten- en bewonersraden binnen de GGZ en verslavingszorg
1999
Zorgmanager, Thebe thuiszorg
1997-2004
Eigen logopediepraktijk

Middels deze functies en bijbehorende werkzaamheden heb ik de belangrijkste perspectieven binnen de zorg leren kennen: perspectief zorgaanbieder, patiënt en zorgverzekeraar. Inzicht en ervaring in deze perspectieven is voor mij een krachtig instrument om veranderingen in gang te kunnen zetten. Ook helpt het mij om aansluiting te vinden bij de diverse betrokkenen in een project.

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

1991 – 1995
Logopedie, Hogeschool Eindhoven
1995 – 1999
Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer, Universiteit Maastricht
1996
Marketing, Universiteit Maastricht
2011
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
2012
Prince 1 en Prince 2, Projectmanagement
2015
Finance for non-financials

Deze opleidingen en cursussen, aangevuld met de kennis en ervaring zoals opgedaan ‘in het veld’ maken dat er een goede basis ligt voor mijn huidige werk als projectleider en adviseur.
LinkedIn