Ellen

Ellen Struijcken

Van denken naar doen

Dit zeggen mensen over mij

Ellen komt als persoon zeer gedreven, energiek, optimistisch en daadkrachtig over. Nog fijner is dat ze dit dubbel laat terugkomen in haar handelen als projectleider. Het complexe thema ‘personen met verward gedrag’ heeft zij binnen enkele maanden een enorme ‘boost’ gegeven waardoor de diverse deelprojecten binnen het thema snel en grondig vorm hebben gekregen. Ellen verbindt diverse partijen, zet koers uit waarbij zij evenzeer veel ruimte geeft voor input en openstaat voor feedback. Dank voor de betekenisvolle en inspirerende inbreng!

Dirk Jimmink, projectleider Limburg Personen met verward gedrag

Kwaliteitsverbeteringen in de zorg-en hulpverlening gaan steeds meer over het verbinden van professionals ten gunste van het pad van de burger of cliënt. Ellen beschikt over een unieke combinatie van gedreven enthousiasme en professionele kennis en kunde. Dankzij deze combinatie is Ellen in diverse projecten zowel kartrekker als verbinder. Zo is het project ADHD bij jeugd in Midden-Brabant pas echt gaan vliegen toen Ellen als projectmanager aan de slag ging. Hier is ze actief op het snijvlak van de zorgverzekeringswet, jeugdwet en WMO. Inmiddels kom ik haar op diverse manieren in verschillende regio’s tegen, waarbij haar enthousiasme aanstekelijk doorwerkt binnen de projecten. Met veel plezier werk ik met haar samen, en voorzie daar ook in de toekomst goede mogelijkheden in. Of ik haar aan zou raden voor een project? Zonder twijfel!

Rudolf Keijzer, operationeel directeur PRO-RCH

Ik heb Ellen leren kennen als een gedreven enthousiaste projectleider, die binnen projecten verschillende belangen weet te bedienen, deze kan duiden en verbinden. Vanuit een duidelijk, door haar geformuleerde projectopdracht, weet zij zelfstandig aan de slag te gaan en schakelt zij met opdrachtgevers en belanghebbenden van verschillend niveau, op het juiste moment, over de juiste thema’s. De voortgang is daardoor goed te volgen en de resultaten worden gerealiseerd. Kennis vanuit andere opdrachten wordt ingebracht, iets wat helpt en maakt dat iedereen leerervaringen op kan doen.

Marjon van de Mortel, Zorgdirecteur sector Groene Kruis Thuiszorg

Als programmamanager samengewerkt met Ellen als Projectleider voor het Provinciale Project binnen ProVita Reuver Centrum voor Gezondheidszorg. Ellen is gedreven in wat zij doet en weet anderen goed te motiveren en enthousiasmeren. Het slotsymposium was perfect georganiseerd en ook de verdere afhandeling van het project werd door Ellen snel en accuraat afgehandeld!

Monique Lemmens, Programma-manager Robuust

Ellen Struijcken weet op zeer energieke wijze een opdracht te vertalen naar een concrete aanpak. Daarbij verbindt zij waar nodig de belangen van verschillende stakeholders.

Ze is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld en heeft geen moeite met het bijschaven van de strategie op het moment dat de externe factoren veranderen.

Ellen zorgt voor een prettige samenwerking en dankzij haar hands-on mentaliteit neemt ze je ook tijdens de implementatie veel werk uit handen.

Plonie Soeters, Beleidsmedewerker Landelijke Huisartsen Vereniging

Ellen heb ik in de voorbije jaren in Midden- Brabant van zeer nabij meegemaakt. En door de diverse rollen die zij in opvolgende organisaties heeft vervuld heb ik een goed beeld van haar gekregen. Ellen is wie ze is: spontaan, accuraat en volstrekt transparant. Werkt met een hoge mate van zelfstandigheid en is pro-actief. Als projectleider ouderenzorg heeft ze laten zien dat ze ook over tactisch inzicht en doorzettingskracht beschikt.
Daarnaast is haar open karakter ook heel fijn voor collega`s. Zij werkt zo dat ook anderen profiteren van haar energie. De schriftelijk producten en presentaties zijn van hoge kwaliteit. Zij weet prima met de artsen in onze organisaties te werken. Ook onze samenwerkingspartners in de regio delen mijn enthousiasme over haar kwaliteiten. Ik ben heel blij dat zij nu in de rol van zzp-er ook in de komende periode voor het project ouderenzorg als projectleider blijft functioneren.

Theo Bisschops, algemeen directeur Zorggroep RCH Midden-Brabant

Samenwerken met Ellen gaf altijd nieuwe energie. Ellen is een gedreven resultaat gerichte adviseur en projectleider met een sterke ambitie. Een ambitie die bij Robuust gericht was op het versterken van de positie van burgers en patiënten in de wereld van zorg en welzijn.

Joos Vaessens, Directeur-bestuurder

Samen met Ellen een project opgestart in de eerste lijns gezondheidszorg. Ik heb Ellen leren kennen als een enthousiaste en doortastende en slimme vrouw die met veel energie ons project vooruit heeft gebracht.

Peter de Doelder, lid bestuur Landelijke Huisartsen Vereniging kring Zeeland

DIT BEN IK

Mijn naam is Ellen Struijcken. Al geruime tijd werk ik als projectleider en adviseur binnen de zorg en het sociale domein. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen en initiatieven, het praktisch vertalen van complexe vraagstukken en het ‘meenemen’ van mensen in veranderingen. Ik ben daarin resultaatgericht (zonder het proces uit het oog te verliezen), kan snel schakelen en denk pro-actief mee. Daarbij houd ik altijd scherp voor ogen wat de beoogde veranderingen nu echt opleveren voor de mensen zelf.
Wat mij kenmerkt in mijn werk is dat ik altijd probeer ideeën en behoeftes van de opdrachtgever concreet te maken, zodat er handvatten ontstaan om verbeteringen door te kunnen voeren. Daarnaast implementeer ik deze ook. Hierdoor zorg ik ervoor dat goede plannen niet in de kast belanden.
Ik voel me thuis in de dynamiek van verschillende rollen, opdrachtgevers en projecten. Als zelfstandig adviseur en projectmanager komt die dynamiek goed tot zijn recht. Projecten binnen de eerstelijn, het sociale domein en de ouderenzorg hebben daarbij altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Vandaar dat ik daarin mijn belangrijkste expertise heb opgebouwd.

DIT KAN IK

In 20 jaar werkervaring heb ik verschillende functies vervuld binnen de zorg en het sociale domein. Functies die allemaal een bijdrage hebben geleverd aan wie ik nu ben, wat ik kan en waar ik nu sta.

2016-heden
Adviseur en projectleider in zorg en sociaal domein
2014-2016
Senior Consultant, Opera consultancy & implementatie
2013-2014
Strategisch adviseur, Robuust
2012-2013
Freelance opdrachten, De Wever (ouderenzorg)
2007-2013
Adviseur eerstelijns zorg, Rose-Phoenix
2004-2006
Trainer en adviseur in de sectoren zorg en onderwijs in Indonesië, VSO
2000-2004
Consulent medezeggenschap en participatie, Stichting Landelijke Patiënten- en bewonersraden binnen de GGZ en verslavingszorg
1999
Zorgmanager, Thebe thuiszorg
1997-2004
Eigen logopediepraktijk

Middels deze functies en bijbehorende werkzaamheden heb ik de belangrijkste perspectieven binnen de zorg leren kennen: perspectief zorgaanbieder, patiënt en zorgverzekeraar. Inzicht en ervaring in deze perspectieven is voor mij een krachtig instrument om veranderingen in gang te kunnen zetten. Ook helpt het mij om aansluiting te vinden bij de diverse betrokkenen in een project.

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

1991 – 1995
Logopedie, Hogeschool Eindhoven
1995 – 1999
Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer, Universiteit Maastricht
1996
Marketing, Universiteit Maastricht
2011
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
2012
Prince 1 en Prince 2, Projectmanagement
2015
Finance for non-financials

Deze opleidingen en cursussen, aangevuld met de kennis en ervaring zoals opgedaan ‘in het veld’ maken dat er een goede basis ligt voor mijn huidige werk als projectleider en adviseur.
LinkedIn

Lopende opdrachten

PrimaCura Netwerkzorg / Samendraads (vanaf 2022)
Ontwikkelen en implementatie aanpak ‘Meer tijd voor de patiënt’
Gemeente Tilburg
Beleidsmedewerker Gezonde leefomgeving    
PrimaCura Netwerkzorg
Projectleider Primary Care for Internationals (huisartsenpraktijk voor doelgroepen in een tijdelijke situatie) 
Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) (vanaf 2023) 
Ontwerpen en implementeren nieuwe klantreizen t.b.v. bevorderen zelfredzaamheid en arbeidsreductie

Afgeronde opdrachten

2023 
Gemeente Tilburg 
Ontwikkelen actieplan mentale gezondheid jeugd en jongeren 
Gemeente Hart van Brabant
(2022 – 2023)
Programma-coordinatie Zorgen doen we Samen. Programma wat zich richt op de verbinding sociaal en medisch domein.
Duurzame coalitie CZ Zorgkantoor en tanteLouise (2021 – 2023)
Projectleiding ontwikkeling vernieuwende zorgconcepten ouderen (VanThuisUit) 
Strategische alliantie gemeente Tilburg – Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) (2019 – 2023)
Duaal programma-coordinatorschap t.b.v. vormgeven en uitvoer strategische samenwerking
Gemeente Tilburg (2022 en 2023)
Projectleider Gekantelde Buurt   
Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR)
Ontwerpen en implementeren nieuwe klantreis steunkousen t.b.v. bevorderen zelfredzaamheid
Gemeenten Hart van Brabant
(2021 – 2023)
Coordinator Samenwerkingsagenda VGZ-gemeenten en convenant CZ-gemeenten

2022
Gemeente Tilburg (2021 – 2022)
Beleidsontwikkelaar zorg 
GGz Breburg
Opstellen plan aanpak wachtlijsten Transfertafel Midden Brabant 

2021
Huisartsenzorg Tilburg Noord, ETZ en gemeente Tilburg
Ontwikkelen en implementeren aanpak voor mensen die bovengemiddeld veel gebruik maken van zorg en ondersteuning
PRO-Praktijksteun, i.s.m. huisartsenzorggroep, GGD, GGZ en ziekenhuis
(2017-2021)
Vormgeven en implementatie regionale afspraken rondom ADHD bij Jeugd binnen de regio Midden Brabant.
CZ
Verkenning naar stand van zaken ouderenzorg in zorgkantoorregio’s
Gemeente Tilburg
Opstellen lokaal Preventieakkoord gemeente Tilburg 

2020
Huisartsen Tilburg Noord, Robuust, RCH en Gezondheidscentrum Reeshof (2017-2020)
Organiseren wijkgerichte samenwerking binnen de achterstandswijk Tilburg Noord, rondom jeugd, GGZ, ouderen en mensen met een migratieachtergrond. 
CZ, gemeente Tilburg en VWS (2019-2020)
Regionaal doorontwikkelen van de door CZ ontwikkelde Mantelzorgtest naar de gemeente Tilburg
Coöperatie PsyWijzer
Opstellen (strategisch) plan met als doel het bestendigen van de coöperatie in de toekomst.  
Noord-Limburgse gemeenten
Hand en spandiensten t.b.v. aanpak voor personen met verward gedrag
Huisartsenzorggroep Synchroon
Opstellen plan wijkgericht werken
Netwerk Palliatieve zorg Midden Brabant
Ontwikkelen palliatief zorgpad en schrijven implementatieplan

2019
Zelfzorg Ondersteund (2016-2019)
Opzetten en coördineren groep Kom Verder Ambassadeurs, zodat vanuit patiënten-perspectief zelfzorg wordt gestimuleerd.
Zorggroep BeRoEmD
Vormgeven gestructureerde ouderenzorg met diverse ketenpartners voor de huisartsenpraktijken van Zorggroep BeRoEmD
Zorgnetwerk Midden Brabant
Opzetten structuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Noord-Limburgse gemeenten (2018-2019)
Opstellen gedragen plan t.b.v. sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, inclusief schrijven diverse subsidie-aanvragen voor ZonMw.
Huisartsenzorggroep ZGWA
Schrijven regionaal plan ouderenzorg
Zorggroep BeRoEmD
Verkenning naar wijkgericht werken vanuit Zorggroep BeRoEmD
Zorgnetwerk Midden Brabant en Gemeenten Hart van Brabant
Op basis van knelpunten op het vlak van het sociaal en medisch domein in kleine teams formuleren van systeem- en praktische oplossingen.

2018
Huisartsenzorggroep RCH en Thebe (2016-2018)
Implementeren en doorontwikkelen Zorgprogramma Kwetsbare ouderen binnen de regio Midden Brabant.
Huisartsenzorggroep RCH
Vormgeven en implementeren samenwerkingsafspraken rondom Eerstelijns Verblijf Laag (ELV).
Gemeente Tilburg
Onderzoek naar de organisatie, meerwaarde en aanpak van jobcoaching, inclusief het opstellen van aanbevelingen m.b.t. proces, organisatie, inbedding in regelgeving en financiën.
Vier thuiszorgorganisaties, gemeenten in Noord Limburg, VGZ en Cohesie Huisartsenzorggroep
(2016-2017)
Verbeteren van de verbinding tussen de huisartsenzorg, thuiszorg-instellingen en het sociale domein in de regio Noord-Limburg.

2017
Huisartsenzorggroep RCH
Opstellen visie arbeidsmarktbeleid huisartsenzorg.
Gezondheidscentrum Pro Vita
Ondersteunen gezondheidscentrum bij de samenwerking onderling, met partners uit het sociale domein, met het ziekenhuis en met overige relevante partijen.
Verloskundigen Ridderhof
Coaching in samenwerking.
Zorgnetwerk Midden Brabant
Uitwerken concept ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van kwetsbare patiënten vanuit en naar huis, instellingen voor verpleging en verzorging en het ziekenhuis.
Gemeente Tilburg
Begeleiden werksessie met als doel het verbeteren van de samenwerking voor mensen met een Participatiewet uitkering.
Huisartsenzorggroep BeRoEmD
Verkenning behoefte en gewenste aanpak huisartsenpraktijken rondom ouderenzorg.

2016
LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en CZ
Ontwikkelen en implementeren van een plan van aanpak gericht op de provincie Zeeland ter verbetering van de eerstelijns zorg in samenhang met gemeenten en de tweede lijn.
Haspel GGZ
Opstellen strategisch plan voor 3 jaar.
Huisartsenzorggroep BeRoEmD
Verkenning met als doel het creëren van meer regionale samenhang rondom de ouderenzorg.
Huisartsenzorggroep ELZHA
Inhoudelijke analyse en doorrekening benodigd aantal FTE Verpleegkundige Ouderen voor de regio Den Haag.
Huisartsenzorggroep RCH en Thebe (2015-2016)
Opstellen en implementeren Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in de regio Midden Brabant.

2014 – 2015
Zorg coöperatie Hoogeloon, Zorg coöperatie Laarbeek en Zorg coöperatie Elsendorp
Oprichten van een nieuwe organisatie (Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland) die in opdracht van zorgcoöperaties de contractering en verantwoording van Zorg In Natura regelt.
Huisartsenzorggroep Hoeksewaard
Ontwikkelen concept en aanpak hoe zelfzorg te stimuleren bij mensen met diabetes.
Coöperatie eLab Autisme, Coöperatie eLab Verslaving en Coöperatie eLab Psychotrauma
Projectmanagement rondom de ontwikkeling van eHealth voor specifieke doelgroepen binnen de GGZ.
CZ
Ontwikkelen van een organisatie-breed Programma Dementie.


NEEM CONTACT OP

U kunt contact opnemen met mij via onderstaande gegevens.
Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Telefoon     06 43 26 7040
E-mail          ellen@struijckenadvies.nl
Adres            Hoefstraat 47, Tilburg