Lopende opdrachten

PrimaCura Netwerkzorg / Samendraads (vanaf 2022)
Ontwikkelen en implementatie aanpak ‘Meer tijd voor de patiënt’
Gemeente Tilburg
Beleidsmedewerker Gezonde leefomgeving    
PrimaCura Netwerkzorg
Projectleider Primary Care for Internationals (huisartsenpraktijk voor doelgroepen in een tijdelijke situatie) 
Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR) (vanaf 2023) 
Ontwerpen en implementeren nieuwe klantreizen t.b.v. bevorderen zelfredzaamheid en arbeidsreductie

Afgeronde opdrachten

2023 
Gemeente Tilburg 
Ontwikkelen actieplan mentale gezondheid jeugd en jongeren 
Gemeente Hart van Brabant
(2022 – 2023)
Programma-coordinatie Zorgen doen we Samen. Programma wat zich richt op de verbinding sociaal en medisch domein.
Duurzame coalitie CZ Zorgkantoor en tanteLouise (2021 – 2023)
Projectleiding ontwikkeling vernieuwende zorgconcepten ouderen (VanThuisUit) 
Strategische alliantie gemeente Tilburg – Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) (2019 – 2023)
Duaal programma-coordinatorschap t.b.v. vormgeven en uitvoer strategische samenwerking
Gemeente Tilburg (2022 en 2023)
Projectleider Gekantelde Buurt   
Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR)
Ontwerpen en implementeren nieuwe klantreis steunkousen t.b.v. bevorderen zelfredzaamheid
Gemeenten Hart van Brabant
(2021 – 2023)
Coordinator Samenwerkingsagenda VGZ-gemeenten en convenant CZ-gemeenten

2022
Gemeente Tilburg (2021 – 2022)
Beleidsontwikkelaar zorg 
GGz Breburg
Opstellen plan aanpak wachtlijsten Transfertafel Midden Brabant 

2021
Huisartsenzorg Tilburg Noord, ETZ en gemeente Tilburg
Ontwikkelen en implementeren aanpak voor mensen die bovengemiddeld veel gebruik maken van zorg en ondersteuning
PRO-Praktijksteun, i.s.m. huisartsenzorggroep, GGD, GGZ en ziekenhuis
(2017-2021)
Vormgeven en implementatie regionale afspraken rondom ADHD bij Jeugd binnen de regio Midden Brabant.
CZ
Verkenning naar stand van zaken ouderenzorg in zorgkantoorregio’s
Gemeente Tilburg
Opstellen lokaal Preventieakkoord gemeente Tilburg 

2020
Huisartsen Tilburg Noord, Robuust, RCH en Gezondheidscentrum Reeshof (2017-2020)
Organiseren wijkgerichte samenwerking binnen de achterstandswijk Tilburg Noord, rondom jeugd, GGZ, ouderen en mensen met een migratieachtergrond. 
CZ, gemeente Tilburg en VWS (2019-2020)
Regionaal doorontwikkelen van de door CZ ontwikkelde Mantelzorgtest naar de gemeente Tilburg
Coöperatie PsyWijzer
Opstellen (strategisch) plan met als doel het bestendigen van de coöperatie in de toekomst.  
Noord-Limburgse gemeenten
Hand en spandiensten t.b.v. aanpak voor personen met verward gedrag
Huisartsenzorggroep Synchroon
Opstellen plan wijkgericht werken
Netwerk Palliatieve zorg Midden Brabant
Ontwikkelen palliatief zorgpad en schrijven implementatieplan

2019
Zelfzorg Ondersteund (2016-2019)
Opzetten en coördineren groep Kom Verder Ambassadeurs, zodat vanuit patiënten-perspectief zelfzorg wordt gestimuleerd.
Zorggroep BeRoEmD
Vormgeven gestructureerde ouderenzorg met diverse ketenpartners voor de huisartsenpraktijken van Zorggroep BeRoEmD
Zorgnetwerk Midden Brabant
Opzetten structuur voor geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Noord-Limburgse gemeenten (2018-2019)
Opstellen gedragen plan t.b.v. sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, inclusief schrijven diverse subsidie-aanvragen voor ZonMw.
Huisartsenzorggroep ZGWA
Schrijven regionaal plan ouderenzorg
Zorggroep BeRoEmD
Verkenning naar wijkgericht werken vanuit Zorggroep BeRoEmD
Zorgnetwerk Midden Brabant en Gemeenten Hart van Brabant
Op basis van knelpunten op het vlak van het sociaal en medisch domein in kleine teams formuleren van systeem- en praktische oplossingen.

2018
Huisartsenzorggroep RCH en Thebe (2016-2018)
Implementeren en doorontwikkelen Zorgprogramma Kwetsbare ouderen binnen de regio Midden Brabant.
Huisartsenzorggroep RCH
Vormgeven en implementeren samenwerkingsafspraken rondom Eerstelijns Verblijf Laag (ELV).
Gemeente Tilburg
Onderzoek naar de organisatie, meerwaarde en aanpak van jobcoaching, inclusief het opstellen van aanbevelingen m.b.t. proces, organisatie, inbedding in regelgeving en financiën.
Vier thuiszorgorganisaties, gemeenten in Noord Limburg, VGZ en Cohesie Huisartsenzorggroep
(2016-2017)
Verbeteren van de verbinding tussen de huisartsenzorg, thuiszorg-instellingen en het sociale domein in de regio Noord-Limburg.

2017
Huisartsenzorggroep RCH
Opstellen visie arbeidsmarktbeleid huisartsenzorg.
Gezondheidscentrum Pro Vita
Ondersteunen gezondheidscentrum bij de samenwerking onderling, met partners uit het sociale domein, met het ziekenhuis en met overige relevante partijen.
Verloskundigen Ridderhof
Coaching in samenwerking.
Zorgnetwerk Midden Brabant
Uitwerken concept ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van kwetsbare patiënten vanuit en naar huis, instellingen voor verpleging en verzorging en het ziekenhuis.
Gemeente Tilburg
Begeleiden werksessie met als doel het verbeteren van de samenwerking voor mensen met een Participatiewet uitkering.
Huisartsenzorggroep BeRoEmD
Verkenning behoefte en gewenste aanpak huisartsenpraktijken rondom ouderenzorg.

2016
LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en CZ
Ontwikkelen en implementeren van een plan van aanpak gericht op de provincie Zeeland ter verbetering van de eerstelijns zorg in samenhang met gemeenten en de tweede lijn.
Haspel GGZ
Opstellen strategisch plan voor 3 jaar.
Huisartsenzorggroep BeRoEmD
Verkenning met als doel het creëren van meer regionale samenhang rondom de ouderenzorg.
Huisartsenzorggroep ELZHA
Inhoudelijke analyse en doorrekening benodigd aantal FTE Verpleegkundige Ouderen voor de regio Den Haag.
Huisartsenzorggroep RCH en Thebe (2015-2016)
Opstellen en implementeren Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in de regio Midden Brabant.

2014 – 2015
Zorg coöperatie Hoogeloon, Zorg coöperatie Laarbeek en Zorg coöperatie Elsendorp
Oprichten van een nieuwe organisatie (Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland) die in opdracht van zorgcoöperaties de contractering en verantwoording van Zorg In Natura regelt.
Huisartsenzorggroep Hoeksewaard
Ontwikkelen concept en aanpak hoe zelfzorg te stimuleren bij mensen met diabetes.
Coöperatie eLab Autisme, Coöperatie eLab Verslaving en Coöperatie eLab Psychotrauma
Projectmanagement rondom de ontwikkeling van eHealth voor specifieke doelgroepen binnen de GGZ.
CZ
Ontwikkelen van een organisatie-breed Programma Dementie.